Ăn uống
{{FilterCount}}
Bộ lọc
Từ khoá đã tìm

Tạo ưu đãi cho E-Card

Tạo các Ưu đãi cho cộng đồng thành viên của Foody bằng cách gửi thông tin theo mẫu dưới đây.
Sau khi gửi thông tin, đội ngũ Quản trị sẽ liên hệ để xác minh Chủ địa điểm và thông tin trước khi duyệt hiển thị lên hệ thống.
Họ tên (*)
Điện thoại (*)
Email
Tên ưu đãi (*)
Loại ưu đãi E-Card
Standard Card
Gold Card
Premier Card
Điều kiện hoặc ghi chú
Mã bảo vệ
var RecaptchaOptions = { theme : 'red', tabindex : 0 };
Why create offer for E-Card?
Lưu ảnh vào bộ sưu tập
Cấu hình bộ sưu tập
Cập nhật bộ sưu tập của bạn Tạo bộ sưu tập mới
Cấu hình bộ sưu tập