Ăn uống
{{FilterCount}}
Bộ lọc
429
lượt xem
Lỗ tai heo như là bỏ bị thiu rồi . Khi mình đặt lại bỏ vào nước nóng nhúng lại . Có vị chua chua . Nước hơi nhớt ... thất vọng tràn trề
00:10

Lỗ tai heo như là bỏ bị thiu rồi . Khi mình đặt lại bỏ vào nước nóng nhúng lại . Có vị chua chua . Nước hơi nhớt ... thất vọng tràn trề

2019/04/17 - 13:36 - 429 lượt xem
Lưu ảnh vào bộ sưu tập
Cấu hình bộ sưu tập
Cập nhật bộ sưu tập của bạn Tạo bộ sưu tập mới
Cấu hình bộ sưu tập