Ăn uống
{{FilterCount}}
Bộ lọc
Từ khoá đã tìm
8.1K
lượt xem
Khám phá bò viên khổng lồ
00:49

Khám phá bò viên khổng lồ

Quán chà bá nên món ăn cũng chà bá luôn, cục nào cục nấy to bằng nắm tay, bên trong có nhiều nhân khác nhau, nhai mỏi cả miệng, ăn kèm mì gói là no luôn hen.
2017/04/28 - 14:42 - 8.1K lượt xem
Lưu ảnh vào bộ sưu tập
Cấu hình bộ sưu tập
Cập nhật bộ sưu tập của bạn Tạo bộ sưu tập mới
Cấu hình bộ sưu tập